Stepping up for the Future

Madshus partners with NSFs new project SNOW. Photo: Ian Coble
Madshus partners with NSFs new project SNOW, which kicked off in Lillehammer. Photo: Ian Coble

Madshus is partnering with the Norwegian Ski Association to roll out project “Snow.”

Madshus er utstyrsleverandør til Norges Skiforbunds nye prosjekt: Snø.

Grasrottiltaket Snø skal bidra til at barn får et godt utgangspunkt for skiglede gjennom lek og aktiviteter på ski, i regi av skolen.

Dette er visjonen for Snø:

  • Alle barn skal få muligheten til å prøve ski som aktivitet i skolen
  • Snø skal gjøre det enklere for skolene å tilby ski som en aktivitet med blant annet tilrettelagt læringsmateriell
  • Barna skal få et bevisst forhold til arbeidsøkonomi og bevegelsesmønster gjennom ski-baserte skileikøvelser

Snø ble formelt lansert på Røyslimoen barneskole på Lillehammer 22. februar, der instruktører fra Skiforbundet og elever fra idrettslinja ved Gausdal videregående skole presenterte øvelser og opplegg på skolens skidag. Framover vinteren vil Snø rulle videre til andre skoler over hele landet.

English: Snow is a new, nation-wide project designed to make sure all kids get a chance to try skiing, and Madshus is excited to be an equipment sponsor for the project.

The Snow mission is:

  • Give all kids a chance to try skiing as a school activity
  • Make it easier for schools to provide skiing as an activity through various teaching plans and resources for the schools
  • Help kids learn how to ski through ski-play and fun drills on skis

Snow was formally launched at Røyslimoen elementary school in Lillehammer, Norway, on February 22. From there, Snow will be rolled out to other elementary schools throughout the country.